facebook zalo
Tel:

Loa nhà Yến

sắp xếp

hiển thị

Loa Audax HP8000
Loa Audax HP8000
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.6KHz - 20KHz
Công suất 80W
Độ nhạy Sensitivity 102dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 155x155x210(HxWxD) 
Loa Audax AX5000
Loa Audax AX5000
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.6KHz - 20KHz
Công suất 80W
Độ nhạy Sensitivity 102dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 119x70x80(HxWxD) 
Loa Audax AX4000
Loa Audax AX4000
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.1KHz - 15KHz
Công suất 80W
Độ nhạy Sensitivity 102dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 78x188x114(HxWxD) 
Loa Audax AX1000
Loa Audax AX1000
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.5KHz - 13KHz
Công suất 80W
Độ nhạy Sensitivity 103dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 88x87x83(HxWxD) 
Loa Audax AX93
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 3KHz - 20KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 95dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 80x190x125(HxWxD) 
Loa Audax AX70
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 3KHz - 20KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 95dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 80x190x125(HxWxD) 
Loa Audax AX65S
Loa Audax AX65S
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 2KHz - 30KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 105dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 100x125x88(HxWxD) 
Loa Audax AX65
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 4KHz - 27KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 94dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 93x110x80(HxWxD) 
Loa Audax AX61S
Loa Audax AX61S
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 2KHz - 30KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 105dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 89x89x55(HxWxD) 
Loa Audax AX61C
Loa Audax AX61C
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 2KHz - 30KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 105dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 89x89x60(HxWxD) 
Loa Audax AX61
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 4KHz - 27KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 94dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 89x89x55(HxWxD) 
Loa Audax AX60
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 2KHz - 30KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 105dB
Trọng lượng   g
Kích thước: 89x89x60(HxWxD) 
category
close